Kinh doanh bảo hiểm là gì? Hoạt động kinh doanh bảo hiểm như thế nào?

Bảo hiểm từ lâu đã gắn liền với cuộc sống con người, hầu hết các dịch vụ đều đi kèm bảo hiểm. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ và đúng về những khái niệm xung quanh bảo hiểm. Hôm nay hãy cũng lindquistrealtors.com tìm hiểu kinh doanh bảo hiểm là gì? Qua đó giúp chúng ta có cái nhìn lạc quan về cách hoạt động của bảo hiểm.

I. Khái niệm bảo hiểm

Bảo hiểm là một thỏa thuận pháp lý chấp nhận một cá nhân hoặc tổ chức trả một số tiền nhất định (phí bảo hiểm) cho một doanh nghiệp khác (công ty bảo hiểm) để đổi lấy sự đảm bảo về chi phí khi một sự kiện trong hợp đồng xảy ra.

Bảo hiểm là một hình thức quản lý rủi ro, là cách để bảo vệ cá nhân hoặc công ty khỏi tổn thất ngẫu nhiên do tai nạn lao động. trộm cắp,  các tổn thất về sinh mạng…

II. Kinh doanh bảo hiểm là gì?

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. (Căn cứ pháp lý Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định).

Kinh doanh bảo hiểm

III. Đặc điểm kinh doanh bảo hiểm

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm được điều hành bởi một công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm thành lập quỹ bảo hiểm từ phí bảo hiểm của người được bảo hiểm và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm để chi trả hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Để thiết lập được quan hệ hợp đồng bảo hiểm ngoài việc bên trực tiếp cài đặt quan hệ còn có các chủ thể khác tham gia giúp các bên cài đặt được quan hệ bảo hiểm gốc. Đó là các công ty môi giới bảo hiểm hoặc đại lý bảo hiểm.

Mục tiêu của kinh doanh bảo hiểm là thu lợi nhuận, xuất hiện từ phần chênh lệch giữa số phí mang lại được với các nghĩa vụ bảo thường hoặc trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm. Thêm vào đó là số lãi thu được từ hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn phí nhàn rỗi.

IV. Hoa hồng bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm và chi nhánh ở nước ngoài được phép trả phí bảo hiểm cho các nhà môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm theo các quy định của Bộ Tài chính.

V. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. Nội dung được hoạt động kinh doanh

 • Công ty bảo hiểm, chi nhánh ở nước ngoài được hoạt động theo nội dung quy định.
 • Công ty bảo hiểm nhân thọ không được kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại.
 • Các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều có thể kinh doanh bảo hiểm sức khỏe.
 • Chi nhánh nước ngoài chỉ được kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá bảo hiểm được phép kinh doanh theo quy định của nước nơi công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đặt trụ sở chính.

2. Bán sản phẩm bảo hiểm

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời

Các hình thức mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được quyền chủ động bán sản phẩm:

 • Trực tiếp
 • Qua môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.
 • Qua đấu thầu
 • Giao dịch điện tử
 • Một số hình thức khác phù hợp với quy định của luật.

Công ty bảo hiểm, chi nhánh ở nước ngoài chỉ được phép bán các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nội dung và phạm vi hoạt động được quy định trong giấy phép.

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh ở nước ngoài không được ép buộc tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc mua bán bảo hiểm theo hình thức đấu thầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu cũng như các quy định về tiến độ, quy tắc, điều kiện và phí bảo hiểm.

3. Các quy định trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 • Bộ Tài chính ban hành mức tối thiểu của từng loại quy tắc bảo hiểm bắt buộc, điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm và mức bảo hiểm.
 • Sản phẩm bảo hiểm do Chính phủ quy định hoặc do Thủ tướng Chính phủ quy định theo văn bản hướng dẫn riêng.
 • Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe phải được Bộ Tài chính phê duyệt trước khi triển khai.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh ở nước ngoài có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc, điều kiện và biểu tỷ giá đã được phê duyệt hoặc đăng ký với Bộ Tài chính.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh ở nước ngoài phải công bố sản phẩm bảo hiểm được phép triển khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, công ty bảo hiểm, chi nhánh ở nước ngoài.

VI. Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm

 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm thưởng đi chung với hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, nhằm mục tiêu sinh lời. Theo đó công ty bảo hiểm nhận một khoản phí của doanh nghiệp bảo hiểm khác để đảm bảo bồi thường các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm đều tồn tại trong một công ty bảo hiểm. Trong đó hoạt động kinh doanh bảo hiểm là chính. Còn tái bảo hiểm là làm tăng doanh thu, qua đó tăng lợi nhuận cho công bảo hiểm.

VII. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Những điều cần biết về hoạt động kinh doanh bảo hiểm
 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo bảo các yêu cầu về tài chính để thực hiện các cam kết của mình đối với bên mua bảo hiểm.

VIII. Hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm quy định tại Điều 10:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hợp tác và cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh bảo hiểm.
 • Ngoài ra, trên thực tế, lạm phát hoặc trượt giá đều ảnh hưởng chung đến tất cả các hoạt động kinh tế trong đó bao gồm cả hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng mỗi loại sẽ khác nhau.

Nghiêm cấm các hành vi:

 • Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;
 • Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;
 • Khuyến mại bất hợp pháp
 • Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác.

IX. Quyền tham gia các tổ chức xã hội – nghề nghiệp về kinh doanh bảo hiểm

Điều 11 Luật Kinh doanh bảo hiểm chỉ rõ: “Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được tham gia các tổ chức xã hội – nghề nghiệp về kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích phát triển thị trường bảo hiểm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của pháp luật”.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc về kinh doanh bảo hiểm là gì? Hy vọng với những thông tin một phần nào đó giúp bạn giải đáp được những thắc mắc của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *