Công ty cổ phần là gì? Những điều cần biết về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Những điều cần biết về công ty cổ phần theo quy định mới như thế nào. Bài viết sau lindquistrealtors.com sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết về loại hình công ty cổ phần. Cùng theo dõi nhé!

I. Công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty cổ phần như sau. Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
 • Công ty cp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cp có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
Số lượng cổ đông tối thiểu 3

II. Đặc điểm của công ty cổ phần

1. Ưu điểm của công ty cổ phần

 • Mức độ rủi ro không cao do cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn góp của mình.
 • Khả năng huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng là rất cao. Đây là đặc điểm riêng mà chỉ công ty cổ phần mới có.
 • Công ty không giới hạn số lượng cổ đông và có thể gây quỹ trên khắp thế giới. Do đó, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn rộng nhất.
 • Cổ đông có thể dễ dàng và tự do chuyển nhượng, mua, bán và thừa kế cổ phiếu thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
 • Khả năng mở rộng các doanh nghiệp lớn và kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực của ngành.
 • Với sự độc lập về quản lý và sở hữu do đó hoạt động của công ty rất hiệu quả.
 • Được tính lương thưởng của các cổ đông góp vốn tại các vị trí quản lý vào chi phí hoạt động công ty để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
 • Mọi quyết định trong doanh nghiệp đều được thu thập từ các cổ đông nên rất minh bạch trong quản lý điều hành.
Ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần

3. Nhược điểm của công ty cổ phần

 • Việc quản lý và điều hành tổng công ty rất phức tạp do số lượng cổ đông rất lớn, nhiều người không quen biết nhau, có thể bị phân biệt thành các nhóm cổ đông trái ngược nhau về lợi nhuận.
 • Việc thành lập và quản lý tổng công ty cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác vì nó bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt là hệ thống tài chính kế toán.

III. Những điều cần biết về công ty cổ phần

1. Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần

Theo khoản 2 điều 110 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần cần có 4 yếu tố sau thì mới đủ điều kiện có tư cách pháp nhân:

 • Công ty cổ phần được đăng ký theo quy định của nhà nước và pháp luật.
 • Công ty cổ phần phải có các cơ cấu và tổ chức chặt chẽ.Công ty cổ phần cần có các mảng tài sản độc lập với cá nhân hay pháp nhân khác nhau và phải tự chịu trách nhiệm rủi ro bằng chính phần tài sản của mình đối với công ty.
 • Công ty cổ phần cần được nhân danh mình tham gia quan hệ luật pháp một cách độc lập.

2. Vốn điều lệ

 • Công ty cổ phần có vốn điều lệ chia thành các phần nhỏ hơn và bằng nhau – Theo điểm a Điều 110 Khoản 1 Luật Công ty.
 • Giá trị của mỗi cổ phiếu trong công ty, được gọi là mệnh giá của cổ phiếu, được phản ánh rõ ràng trong cổ phiếu. Giá của một cổ phiếu bằng một hoặc nhiều cổ phiếu.
Công ty cổ phần có vốn điều lệ chia thành các phần nhỏ hơn và bằng nhau

3. Thành viên sáng lập công ty

Cổ đông của công ty cổ phần được gọi là các cá nhân hay tổ chức được sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty – Theo khoản 2, điều 4 Luật doanh nghiệp.

Theo điểm b, khoản 1, điều 110 Luật doanh nghiệp, cổ đông lại có thể là tổ chức hay cá nhân mà số lượng cổ đông tối thiểu không quá 03 thành viên, cụ thể như sau:

 • Theo cá nhân: Ở đây sẽ không phân biệt địa điểm cư trú hay quốc tịch, nếu cá nhân không nằm trong đối tượng theo quy định của khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp thì tất cả đều có quyền thành lập và tham gia thành lập công ty cổ phần; còn nếu cá nhân không thuộc đối tượng theo quy định của khoản 3 điều 18 luật doanh nghiệp thì đều có quyền mua lại cổ phần của công ty cổ phần.
 • Theo tổ chức: Các tổ chức trong công ty cổ phần đều là pháp nhân, bao gồm: doanh nghiệp có số vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không hề phân biệt địa điểm đăng ký trụ sở chính thức mà nếu không nằm trong đối tượng bị cấm hoặc vi phạm pháp luật thì tất cả đều có quyền thành lập, tham gia và có quyền mua cổ phần tại công ty cổ phần.

4. Các loại cổ đông

Cổ đông trong công ty cổ phần được chia theo 2 vai trò:

 • Vai trò đối với việc đăng ký công ty cổ phần
 • Dựa trên cổ phần mà họ sở hữu được.

5. Cơ cấu tổ chức

Được lựa chọn các tổ chức quản lý theo:

 • Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc và Tổng giám đốc.
 • Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và Tổng giám đốc.

6. Chế độ trách nhiệm với tài sản

Theo Luật doanh nghiệp, Điểm c, Khoản 1 và Điều 110, hệ thống trách nhiệm tài sản của các cổ đông trong công ty là một hệ thống hữu hạn và các cổ đông nói riêng phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ. Vốn được tặng cho một công ty không liên quan đến các loại tài sản riêng lẻ.

7. Cách huy động vốn

Theo Điều 122, Đoạn 2 của Luật Doanh nghiệp, một công ty có hình thức huy động vốn khác với tất cả các doanh nghiệp khác. Là phương thức huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng. Các công ty có thể phát hành trái phiếu công ty theo Điều 127 của Luật Công ty.

8. Tính tự do chuyển nhượng phần vốn góp

Cổ phần của các cổ đông của công ty được đại diện dưới một hình thức đặc biệt: cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty phát hành là tài liệu có giá trị. Theo Điều 126 của Luật Công ty, người nắm giữ cổ phần của công ty có quyền tự do chuyển nhượng.

Trên đây là những chia sẻ đầy đủ và mới nhất về công ty cổ phần là gì? Những điểm mới trong quy định về công ty cổ phần. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với những ai đang có ý định thành lập loại hình công ty này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *